Probíhající

Pozor - stará verze.  V průběhu roku 2022 přidáme aktualizovanou verzi textu.

..........................................................................................................................................................................

 

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně vás vítáme na naší nové dvojjazyčné internetové stránce www.sonneundfreiheit.eu stejně tak jako i na stránce www.slunceasvoboda.eu .

Po dlouhé fázi improvizace, ve které každý z nás usiloval o to, vydat ze sebe to nejlepší, a ve které jsme se samozřejmě nevyhnuli chybám a "chybám na kráse", se nyní pokoušíme, šest let od začátku našeho snažení dodávat odporu proti jaderné energii formu přeshraniční spolupráce, nadále prohlubovat spojení obnovitelných zdrojů energie s přidružením kultury a důsledně jej posílit. Chceme pracovat jednotným způsobem, který bude mít stejný smysl jak v Rakousku, tak v České republice. Mnozí z nás byli na začátku u toho, když obyvatelé Mühlviertelu ukázali svým politikům ve Vídni, že se od nich neradi nechávají klamat. Blokády hranic byly tehdy novou a mediálně velmi úspěšnou metodou, jak takový protest vyjádřit. Že se u toho objeví také negativní aspekty, hned ne všichni pochopili. V současnosti panuje v rámci našeho spolku shoda, že by se odpor proti Temelínu neměl v blokádách hranic vyčerpávat. Zkusíme realizovat naše síly v takových formách odporu, které by měly ulehčit hledání řešení při jednáních. To ale neznamená, že odsuzujeme lidi, kteří věří, že hraniční blokády jsou slučitelné s jejich svědomím.

1) K našim zásadám patří na jedné straně transparence, t.j. objasnit, že ne všichni lidé rozumí pod jedním pojmem to samé, a současně snaha tuto srozumitelnost a průhlednost vytvářet. V kategorii "literatura" proto náš spolek nabízí k vypůjčení čtenářské zajímavosti z více zemí vždy v obou (a zčásti také ostatních) jazycích. Na druhé straně je pro nás využití obnovitelných zdrojů energie ONÍM klíčem v odvratu od ropy a atomu.

2) Jedním z projektů v tomto druhém smyslu, který už se velmi dobře rozběhl, jsou naše tzv. "rádia se solární svítilnou". V Čechách poskytujeme tyto praktické symboly našeho spolku (slunce/svítilna-svoboda/informace) v kooperaci s www.sonnenstrom-waldner.at za nákupní cenu 25 €, v Rakousku a zbylé eurozóně za tržní cenu 35 €. V současné době tak už má tohoto elektronického průvodce, který poskytuje svým majitelům výbornou službu právě při výpadku proudu, více než 150 "solárních nadšenců". Objednávky prosím zasílejte na adresu hadwig.vogl@seznam.cz.

3) Transparence stála také na začátku našeho tzv. "vázaného konta Anti-Temelín". Později se bohužel ukázalo, že přílišná transparence může být za určitých okolností z důvodu ochrany dat problematická. Proto zde ještě jednou zmiňujeme informace z našich stanov o tom, ať se prosím každý, kdo u nás má finanční spoluúčast, ale nechce se objevit na seznamu sponzorů, přihlásí na adrese b.riepl@eduhi.at Potom bude jeho vklad neprodleně "anonymizován". Podrobnosti o vzniku a vývoji "anti-temelínského"- konta (2.727.048, kód banky 34110) stejně jako o možnosti realizovat projekty, popř. o možnosti využití převedení na formu akcie z větrné energie, ev. v kombinaci se založením pobočky, získáte v našich stanovách. S případnými dotazy se prosím obracejte na nahoře uvedenou e-mailovou adresu.

4) 1. česká obec klimatického spolku (Klimabündnisgemeinde) - Věžovatá Pláněě, jejíž tehdejší starosta Josef Mach se společně se zakladatelem našeho spolku Bernardem Rieplem odvážil "přejít na druhou stranu mostu" a toto v podstatě také úspěšně dokázal, zůstává nadále v centru našeho pokusu ukázat, že se dá energetická politika dělat také bez atomových elektráren. Podobně jako v naší partnerské obci Windhaag/Fr. má i zde být postupně dosaženo energetické soběstačnosti. Ne všechno přitom běželo podle plánu. Technické komplikace a komplikace v komunikaci mnohé zpomalily a ztížily více, než bylo plánováno a vlastně i než bylo nutné. Přesto není maličkostí, co jsme zde my jako mladý spolek společně s mnoha sponzory vytvořili. Solární zařízení velké 20 m2 s integrací topení, boileru a vysoušením zdí. Více jak rok provozované měření větru na blízkém vrchu Poluška, přinášející slibné výsledky. Nákup solárního vařiče, jakož i rozdělení rádií se solární svítilnou po jednom do každé rodiny, která ve vesnici měla zájem. Všechny tyto činnosti vytvořily přes hranice lidskou základnu, která se udržela dodnes. Naše aktivity byly také veřejně oceněny cenou "Grünpreis 2003" zřízenou nynějším zemským radou Rudim Anschoberem. V současnosti se stal přísun sponzorských peněz střídmějším. Zato se však již tradičními pátečními večerními jazykovými minikurzy v místním vesnickém hostinci (pořádanými především Bernardem Rieplem a Hadwigou Vogel) otevřely nové finanční zdroje. Ve vesnici se v současnosti realizují dva projekty. Starosta Mach zřizuje v prostorách svého statku zařízení na bioplyn. A Josef Janda, který nám společně s firmouwww.solarier.at velmi pomohl při odstraňování technických problémů se solárním zařízením na střeše vesnického hostince, právě staví v širokém okolí vůbec první "pasivní dům".

5) Počínaje výročím Zwentendorfu (5.11.1978 - kdy občané v referendu odmítli nechat uvést do provozu již postavenou atomovou elektrárnu) byla 5.11. 2006 poprvé udělena čestná cena Slunce+svoboda a sice Janu Jakešovi z Holašovic nedaleko Českých Budějovic. Tato čestná cena Slunce+svoboda nahrazuje energetické projekty původně prováděné samostatně a má ještě efektivněji pomáhat těm, kteří na důležitých věcech již beztak sami pracují. Pan Jakeš si tuto podporu vysloužil proto, že ve své vesnici zřídil i za enormních administrativních překážek a za značného finančního rizika první síťově propojené kombinované solární zařízení. Cena Slunce+svoboda je dotována cca. 1000 eury a má být udělována každý rok. (Sponzorské dary za tímto účelem na konto projektu 2.700.201 (kód banky 34110) pod heslem "Sonne+Freiheit-Preis" možné a vítané.)

6) Intenzivní koordinační práce v rámci protiatomové ofenzivy hornorakouské zemské vlády byla pro náš spolek po dlouhou dobu velmi svědomitě prováděna především paní Christiane Wurm. Organizovala taktéž mnohá pravidelná setkání spolku Slunce+svoboda(Energiestammtische) v hostinci Neumühle v Grünbachu, naší třetí členské obci. Částečně byla tato setkání spojena s exkurzemi. Důležitým partnerem pro kooperaci přitom byl v rámci OIŽP Pavel Vlček. V budoucnu bude hlavním místem těchto "energetických setkání" Česká republika, na což odkazuje už ta skutečnost, že bylo 10.3.2007 na mimořádném generálním shromáždění rozhodnuto o založení jihočeské pobočky.

7) Pokud bychom opět měli k dispozici více finančních prostředků, uměli bychom si představit, že bychom v rámci naší ukázkově fungující obce klimatického spolku (Klimabündnisgemeinde) financovali speciální solární podporu. Dotace podobného druhu v České republice sice existují, ale jinak než např. v Rakousku, doposud pouze jako možnost, ne jako "nárokové dotace". Proto bychom považovali za smysluplné, kdyby byl v České republice systém podpor přeměněn na systém "nárokových dotací". Dokud tato skutečnost nenastane, můžeme se přece jen pokusit podporovat v malém měřítku ty, co se angažují. Nemůže to být samozřejmě více než symbolická částka. Možná ale právě tato symbolická částka uvede do pohybu vyšší sféry. Kdo si myslí, že by něco takového bylo smysluplné, může nám sám vyjádřit podporu pomocí našeho projektového konta 2.700.201 (kód banky 34110) pod heslem "Sonne+Freiheit-Solarförderung". Před vyplacením této podpory by ale musela nějaká nezávislá instituce (např. www.eccb.cz) potvrdit, že má ona plánovaná a provedená investice energeticko-technický smysl. Přesné směrnice pro tuto podporu ale musíme teprve vypracovat.

8)Poprvé v roce 2007 se v srpnu (6.-11.8) koná ve Věžovaté Pláni také mezinárodní jazykový kurz - s možností poznat aktivisty z více zemí. Tento kurz bude ukončen kaplickým setkáním. 2.8. se členové našeho spolku zúčastní tzv. waldviertelského setkání (www.energiestammtisch.at.tt)ve městě Raabs nad Dyjí. Poté bude možné si v Groß-Schönau, jedné z dalších členských obcí našeho spolku, vyzkoušet bydlení v jednom "pasivním domě"(www.probewohnen.at). Zájemci o obojí se mohou hlásit na adreseb.riepl@eduhi.at.

Pokud byste měli ještě další otázky, neváhejte se na nás obrátit. Rádi se vám pokusíme poskytnout všechny požadované informace.

Za představensto:
Bernard Riepl (předseda)
Alena Vydrová (zapisovatelka)
Hadwig Vogl (pokladní)