obrazek seznam dárců Gemeinsam für Sonne und Freiheit Liste der EinzahlerInnen
FILM

Cesta na nejbezpečnější místo země - titulky (subtitles)
(hier online bis Ende April 2020)Cesta na nejbezpečnější místo Země (2013)

Režie: Edgar Hagen

100 min

České titulky


„Více než 350 000 tun vysoce radioaktivního odpadu a vyhořelých palivových tyčí je uloženo v dočasných skladech v areálech jaderných elektráren a v meziskladech po celém světě. Více než dalších 10 000 tun k nim přibyde každý rok. Je to nejnebezpečnější odpad, jaký kdy člověk vyprodukoval. Odpad, který vyžaduje skladování v bezpečném konečném úložišti po statisíce let. Mimo dosah lidstva a jiných žijících bytostí. Otázkou je: kde?” Toto je předmluva k filmu švýcarského režiséra Edgara Hagena, který by rád na vlastní oči viděl nejbezpečnější místo pro uložení nejnebezpečnějšího odpadu všech dob.

Společně se švýcarsko-britským jaderným fyzikem Charlesem McCombiem, který třicet pět let marně hledá bezpečné konečné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad, zkoumá režisér Edgar Hagen omezení a rozpory v souvislosti s tímto projektem světového významu. Navštívíme s ním Hanford Site a Gable Mountain ve státě Washington, Yucca Mountain ve státě Nevada a Pilotní provoz pro izolaci odpadů (WIPP) v Novém Mexiku ve Spojených státech. Z evropských destinací zamíříme do hrabství Cumbria ve Velké Británii (kde byla spuštěna první britská jaderná elektrárna Calder Hall a kam byl léta dovážen švýcarský jaderný odpad na přepracování do zařízení Sellafield), do kantonů Aargau a Curych a do skalní laboratoře Grimsel ve Švýcarsku, k bývalému dolu Gorleben v Německu, do městečka Östhammar ve Švédsku a do vídeňské Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Rakousku. A také zavítáme do pouště Gobi v Čínské lidové republice, Západní Austrálie a severního Japonska. více>>Také v České republice je hledání bezpečného uložení radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva z elektráren Dukovany a Temelín palčivé téma, které spojuje i rozděluje. Spojuje obyvatele žijící v lokalitách Kraví hora, Horka, Hrádek, Čihadlo, Magdalena, Březový potok a Čertovka, které Správa úložišť radioaktivních odpadů vytipovala jako geologicky i strategicky nejvhodnější oblasti, kde podle jejich studií jaderný odpad nezpůsobí žádné potíže po statisíce let. A jelikož je tento názor v rozporu s míněním obyvatel úložišťových lokalit, trvá mezi nimi a státními úřady dlouhodobé napětí stupňující se místy až v konflikt. Veřejnost je často zmítána zprávami médií sem a tam anebo jen pasivně přihlíží, neboť nevidí důvod či nástroje pro efektivní zapojení se do diskuze. Snad přispěje tento film k tomu, že si lidé v celé České republice začnou lépe uvědomovat souvislosti mezi těžbou uranu, výrobou elektřiny z jádra a produkcí radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, se kterými jsou pak obrovské problémy po celém světě.Rozhovor s režisérem filmu.
Videoupoutávka na film.


KDO|KDE|KDYuž promítal?

2017

17. Zdravý domov Vysočina | Pohostinství Hodov (lokalita HORKA)| 22. dubna (Den proti úložišti III.) | 50€ od MGA Freistadt (7.)

2016

16. Strana zelených Tišnov | Tišnov (lokalita KRAVÍ HORA) | 23. dubna (Den proti úložišti II.) | 50€ od MGA Freistadt (6.)

15. Zachovalý kraj | Padařov (lokalita MAGDALENA) | 23. dubna (Den proti úložišti II.) | 50€ od MGA Freistadt (5.)

14. Ekoinfocentrum | Jihlava (lokalita HRÁDEK) | 23. dubna (Den proti úložišti II.) | 50€ od MGA Freistadt (4.)

13. Obec Pluhův Žďár | Deštná (lokalita ČIHADLO) | 22. dubna | 50€ od MGA Freistadt (3.)

12. Zdravý domov Vysočina | Budišov (lokalita HORKA) | 23. března | 50€ od MGA Freistadt (2.)

11. Ministerstvo životního prostředí | Ozvěny Ekofilmu 2016 v Jihlavě | 8. března ve 12h pro studenty OZS Jihlava a v 17h pro veřejnost | Po večerním promítání - beseda s energetickým konzultantem Edvardem Sequensem z Cally

10. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Hojkov (lokalita HRÁDEK) | 25. února| Článek ve zpravodaji Ďáblík č. 153

9. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Bystřice nad Pernštejnem (lokalita KRAVÍ HORA) | 24. února| Článek ve zpravodaji Ďáblík č. 153

8. Sonne und Freiheit | Semily | 22. února

7. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Dolní Cerekev (lokalita HRÁDEK) | 19. února| Článek ve zpravodaji Ďáblík č. 153

6. OÚ Pačejov | Pačejov (lokalita BŘEZOVÝ POTOK) | 19. února | 50€ od MGA Freistadt (1.)

5. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Rudíkov (lokalita HORKA) | 4. února | Článek ve zpravodaji Ďáblík č. 152

2015

4. Key promotion, s.r.o. | EKOFILM festival v Brně |4. prosince (následovala diskuze spojená s lokalitouKRAVÍ HORA za přítomnosti: náměstka primátora Brna Martina Andera, vedoucího Katedry environmentálních studií na FSS MU Bohuslava Binky a předsedy spolku Nechceme úložiště Kraví hora Martina Schenka; článek ve zpravodaji Ďáblík č. 150)

3. Jaderný odpad - děkujeme nechceme! | Kino v Horažďovicích (lokalita BŘEZOVÝ POTOK) |28. listopadu(145 diváků)

2. Za záchranu kostela sv. Jiljí| Konference v Lubenci (lokalita ČERTOVKA)|7. listopadu

1. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Seminář v Praze |30. září


Doporučujeme pro dobrou viditelnost titulků použít promítání na větší plátno a použít projektor s vysokým rozlišením.

Pomozte šířit informace o filmu!

Velice oceníme, pokud ve Vaší pozvánce na promítání filmu odkážete na web http://www.nechcemeuloziste.cz , kde se lidé dozví nejen o filmu, ale také o celé problematice hledání úložiště jaderného odpadu v České republice.
/OK/

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte: b.riepl@eduhi.at
/BR/

>>zpět<<